ุSelling Guy

ุSelling GuyOverview

Last Match
8-8
Record
50.00%
Win Rate
Most Played HeroesAll Time
Latest Matches
Hero
Troll Warlord
Normal Skill
Result
Lost Match
Type
Normal
All Pick
Duration
43:30
KDA
9/16/9
Hero
Ember Spirit
Normal Skill
Result
Won Match
Type
Normal
Turbo
Duration
24:47
KDA
23/2/9
Hero
Broodmother
Normal Skill
Result
Lost Match
Type
Normal
Turbo
Duration
34:10
KDA
7/8/6
Hero
Broodmother
Normal Skill
Result
Won Match
Type
Normal
Turbo
Duration
17:27
KDA
9/1/4
Hero
Meepo
Normal Skill
Result
Lost Match
Type
Normal
Turbo
Duration
24:17
KDA
15/12/5
Hero
Meepo
Normal Skill
Result
Won Match
Type
Normal
Turbo
Duration
20:23
KDA
12/1/2
Hero
Phantom Assassin
Normal Skill
Result
Lost Match
Type
Normal
Single Draft
Duration
47:59
KDA
12/11/8
Hero
Monkey King
Normal Skill
Result
Lost Match
Type
Normal
Turbo
Duration
20:28
KDA
6/7/7
Hero
Broodmother
Normal Skill
Result
Lost Match
Type
Normal
Turbo
Duration
25:57
KDA
13/4/2
Hero
Storm Spirit
Normal Skill
Result
Lost Match
Type
Normal
All Pick
Duration
43:18
KDA
14/9/6
Hero
Ember Spirit
Normal Skill
Result
Lost Match
Type
Normal
All Pick
Duration
1:18:15
KDA
37/12/27
Hero
Storm Spirit
Normal Skill
Result
Lost Match
Type
Normal
All Pick
Duration
49:44
KDA
21/7/10
Hero
Phantom Assassin
Normal Skill
Result
Lost Match
Type
Normal
Turbo
Duration
22:27
KDA
3/11/2
Hero
Meepo
High Skill
Result
Lost Match
Type
Normal
Turbo
Duration
16:30
KDA
5/6/2
Hero
Skywrath Mage
High Skill
Result
Lost Match
Type
Normal
Turbo
Duration
19:19
KDA
4/3/4
140 Arbitrary PointsRecent Achievements
Activitylast 3 months
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat

2018-07-21

Record: 0-0

2018-07-22

Record: 0-0

2018-07-23

Record: 0-0

2018-07-24

Record: 0-0

2018-07-25

Record: 0-0

2018-07-26

Record: 0-0

2018-07-27

Record: 0-0

2018-07-28

Record: 0-0

2018-07-29

Record: 0-0

2018-07-30

Record: 0-0

2018-07-31

Record: 0-0
Aug

2018-08-01

Record: 0-0

2018-08-02

Record: 0-0

2018-08-03

Record: 0-0

2018-08-04

Record: 0-0

2018-08-05

Record: 0-0

2018-08-06

Record: 0-0

2018-08-07

Record: 0-0

2018-08-08

Record: 0-0

2018-08-09

Record: 0-0

2018-08-10

Record: 0-0

2018-08-11

Record: 0-0

2018-08-12

Record: 0-0

2018-08-13

Record: 0-0

2018-08-14

Record: 0-0

2018-08-15

Record: 0-0

2018-08-16

Record: 0-0

2018-08-17

Record: 0-0

2018-08-18

Record: 0-0

2018-08-19

Record: 0-0

2018-08-20

Record: 0-0

2018-08-21

Record: 0-0

2018-08-22

Record: 0-0

2018-08-23

Record: 0-0

2018-08-24

Record: 0-0

2018-08-25

Record: 0-0

2018-08-26

Record: 0-0

2018-08-27

Record: 0-0

2018-08-28

Record: 0-0

2018-08-29

Record: 0-0

2018-08-30

Record: 0-0

2018-08-31

Record: 0-0
Sep

2018-09-01

Record: 0-0

2018-09-02

Record: 0-0

2018-09-03

Record: 0-0

2018-09-04

Record: 0-0

2018-09-05

Record: 0-0

2018-09-06

Record: 0-0

2018-09-07

Record: 0-0

2018-09-08

Record: 0-0

2018-09-09

Record: 0-0

2018-09-10

Record: 0-0

2018-09-11

Record: 0-0

2018-09-12

Record: 0-0

2018-09-13

Record: 0-0

2018-09-14

Record: 0-0

2018-09-15

Record: 0-0

2018-09-16

Record: 0-0

2018-09-17

Record: 0-0

2018-09-18

Record: 0-0

2018-09-19

Record: 0-0

2018-09-20

Record: 0-0

2018-09-21

Record: 0-0

2018-09-22

Record: 0-0

2018-09-23

Record: 0-0

2018-09-24

Record: 0-0

2018-09-25

Record: 0-0

2018-09-26

Record: 0-0

2018-09-27

Record: 0-0

2018-09-28

Record: 0-0

2018-09-29

Record: 0-0

2018-09-30

Record: 0-0
Oct

2018-10-01

Record: 0-0

2018-10-02

Record: 0-0

2018-10-03

Record: 0-0

2018-10-04

Record: 0-0

2018-10-05

Record: 1-0

2018-10-06

Record: 0-0

2018-10-07

Record: 0-0

2018-10-08

Record: 1-1

2018-10-09

Record: 1-0

2018-10-10

Record: 0-0

2018-10-11

Record: 0-0

2018-10-12

Record: 1-0

2018-10-13

Record: 0-0

2018-10-14

Record: 0-0

2018-10-15

Record: 0-1

2018-10-16

Record: 0-0

2018-10-17

Record: 4-1

2018-10-18

Record: 0-3

2018-10-19

Record: 0-1

2018-10-20

Record: 0-1

2018-10-21

Record: 0-0
Lifetime StatsAll Time
OverviewMatchesWin Rate
Stats Recorded92
47.83%
No Stats Recorded1
0.00%
Lobby TypeMatchesWin Rate
Normal MM92
47.83%
Game ModeMatchesWin Rate
All Pick14
50.00%
Single Draft2
50.00%
FactionMatchesWin Rate
Dire48
52.08%
Radiant44
43.18%
RegionMatchesWin Rate
SE Asia74
48.65%
South Korea18
44.44%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedF
Total Matches AnalyzedD
Plus Subscriber
FriendsThis Week
FriendMatchesWin Rate
No recent matches with friends
AliasesSTEAM_0:0:451830690
NameLast Used
ุSelling Guy

Last Updated